Thefashionbay

Gather

Syftet med Thefashionbay är att skapa nya vägar inom modeindustrin som ger utrymme för kommande generations progressiva modeskapare. Genom att bygga en öppen samt inkluderande mötesplats för utbyte av idé, kunskap och information vill vi uppmuntra samt inspirera till fortsatt kreativitet, skapande och gemenskap.

About us

Follow us!